PMP Sınavı Günlük İpuçları

Yeni PMP Sertifikası Sınavı Kaç Soru?

PMP sınavı 180 sorudan oluşur. Karşınıza çıkacak bu 180 sorudan 5'i deneme sorusu olarak kabul edilir. Deneme soruları sınav sonunda alacağınız puanı etkilemez.

Paydaş Analizi Nasıl Yapılır?

Paydaş analizi, projenin sonuçlarından etkilenecek veya projenin sonuçlarını etkileyecek kişi veya kuruluşlar hakkında bilgi toplanan, bu paydaşların projeye katılımının nasıl yapılacağının analiz edildiği, ihtiyaçlarının belirlendiği, paydaşların önem ve etki sırasına göre önceliklendirildiği, anahtar paydaşların tespit edildiği proje yönetimi tekniğidir.

Tedariklerin Kontrolü

Tedariklerin kontrolü süreci, tedarikçilerle ilişkilerin yönetildiği, kontrat uyumunun izlendiği ve kontrol edildiği, gerektiğinde tedarik süreçlerinde düzeltmelerin ve değişikliklerin yapıldığı ve nihai olarak kontratların sonuçlandırıldığı proje yönetim sürecidir.

Paydaş Katılımının İzlenmesi

Paydaş katılımının izlenmesi sürecinde proje yöneticisi ve proje ekibi paydaşlar arası ilişkileri, paydaşların proje ekibi ile, kurumunuzla ve projenizle ilişkisini izlediğiniz, paydaş katılımını optimum seviyede tutabilmek için mevcut stratejilerinizi revize ettiğiniz proje yönetim sürecidir.

İletişimin İzlenmesi : PMP Süreçleri

Bir proje yöneticisinin zamanının yüzde 90'ı iletişimle geçer. Bu bilgiye PMP sertifikası ile ilgili hemen hemen tüm kaynaklarda rastlamak mümkün. Proje yönetiminde iletişime verilen bu önem, proje iletişimlerinin detaylı olarak iletişim yönetim planı ile planlanması suretiyle taçlanmıştı. Proje iletişiminini yönetilmesi süreciyle de iletişim planı proje boyunca hayata geçirildi.

Paydaş Katılımının Yönetilmesi

PMI tarafından belirlenen ve terzi usulü projelerde uygulanması önerilen proje yönetimi süreçlerinden birisi de paydaş katılımının yönetilmesi süreci. Her ne kadar PMP sertifikası sınavında sizleri zorlayacak bir konu içeriğine sahip olmasa da bu süreç projenin başarısı açısından oldukça fazla önem arz ediyor.

Kalitenin Kontrolü : PMP Süreçleri

Kalitenin kontrolü sürecinde proje yöneticisinin temel amacı, proje kapsamında üretilen teslimatın belirlenen kalite gereksinimlerine uygun olup olmadığının kapsamın onaylanması sürecinden veya müşterinin teslimatı onaylamasından önce teftiş, denetim ve testler vasıtasıyla kontrol edilmesidir.

Proje Maliyetlerinin Kontrolü : PMP Hazırlık

Projenin maliyetlerinin kontrol edildiği bu süreç, PMP sınav içeriğinin temel taşı olan PMI metodolojisine göre basitçe, proje kapsamında o ana kadar yapılan harcamalar ve projenin maliyetlerinin, maliyet temel çizgisinde yer alan verilerle karşılaştırılarak projenin maliyet anlamında mevcut durumunun tespit edildiği, projenin gidişatının analiz edildiği ve gelecekteki maliyet performansının görüldüğü proje sürecidir.

Risklerin İzlenmesi

Risklerin tanımlanması sürecinde proje dahilinde gerçekleşebilecek tüm riskleri elinizden geldiğince tanımlamaya çalıştınız. Bu belirleme işlemi için sınırsız sayıda kaynak, araç ve teknik kullandınız. Ancak bütün bunlar yeni bir riskin ortaya çıkmasına engel oluyor mu? Ya da bir şekilde tespit edemediğimiz risklerin de var olması olası değil mi?

Tedariklerin Yürütülmesi

Tedariklerin Yönetilmesi süreci PMP sertifikası sınavında, tedarik yönetimi başlığı altında iyi incelenmesi gereken ve görece zor soruların gelebildiği bir tedarik yönetiminin planlanması sürecinin ardılı olarak değerlendirilebilen bir proje yönetim süreci

Risk Yanıtlarının Uygulanması : PMI Metodolojisinde Yer Alan Süreçler

Projemizin yaşam döngüsünde risk kavramı ile PMP metodolojisinde ilk defa başlangıç süreç gruplarında iç içe olmuş, planlama süreç grubunda risklerin tanımlanması, risk yönetim planının oluşturulması ve risk yanıt planının oluşturulması ile yol haritamızı belirlemiştik. İzleme ve kontrol süreçleri ile de sürekli yeni riskler tespit ederek risk yönetimini projenin tamamına yayılan sürekli bir çaba olarak hayata geçirdik. Risk yanıtlarının uygulanması süreci, tanımlanan riskler ortaya çıktıkça, risk yanıt planında belirlenen şekilde ilgili yanıtların hayata geçirilmesini kapsayan bir yürütme sürecidir.

PMP Sınavı Hakkında Sık Sorulanlar

PM-PROJE Hakkında

Sitemizin PMI kuruluşu ile ve PMP markası ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sitemiz kar amacı gütmemektedir ve proje yönetimi konusunda var olan genelgeçer bilgilerin paylaşımına dayalı bir yardımlaşma platformudur. Resmi olarak PMP sınavı hakkında bilgi alabilmek için PMI'a ve PMI tarafından yetkilendirilen kuruluşlara başvurunuz.

PMP Sınavı Türkçe mi?

PMP Sınavı Türkçe mi Değil mi? Pmp sınavını hangi dillerde alabilirsiniz? İlk merak edilen konulardan birisi. Hayır, PMP Sınavı soruları Türkçe olarak hazırlanmıyor, ancak sınav öncesinde talep ederseniz PMP sertifika sınavı esnasında Türkçe dil desteği alabiliyorsunuz. Bu da daha çok bir çeviri hizmeti gibi. Yani PMP sınavına Türkçe girseniz bile İngilizce bilmeniz büyük bir avantaj olacak PMP sertifikası alabilmek için.

PMP Sertifikası Geçerlilik Süresi

PMP Sertifikasının geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre dolduğunda sertifikaya sahip olduğunuz süre içinde gerçekleştirdiğiniz proje yönetimi faaliyetleri sonucu topladığınız PDU'larla tekrar sınava girmeden sertifikanızı yenilemeniz gerekir.