PMP Sınavı Günlük İpuçları

PMP Sertifikasını Kimler Alabilir?

PMP sertifikası PMI tarafından belli bir proje yönetimi tecrübesine sahip proje yöneticilerinin alması amacıyla kurgulanmış bir proje yönetimi sertifikasyon programıdır.

Risklerin İzlenmesi

Risklerin tanımlanması sürecinde proje dahilinde gerçekleşebilecek tüm riskleri elinizden geldiğince tanımlamaya çalıştınız. Bu belirleme işlemi için sınırsız sayıda kaynak, araç ve teknik kullandınız. Ancak bütün bunlar yeni bir riskin ortaya çıkmasına engel oluyor mu? Ya da bir şekilde tespit edemediğimiz risklerin de var olması olası değil mi?

Tedariklerin Yürütülmesi

Tedariklerin Yönetilmesi süreci PMP sertifikası sınavında, tedarik yönetimi başlığı altında iyi incelenmesi gereken ve görece zor soruların gelebildiği bir tedarik yönetiminin planlanması sürecinin ardılı olarak değerlendirilebilen bir proje yönetim süreci

Risk Yanıtlarının Uygulanması : PMI Metodolojisinde Yer Alan Süreçler

Projemizin yaşam döngüsünde risk kavramı ile PMP metodolojisinde ilk defa başlangıç süreç gruplarında iç içe olmuş, planlama süreç grubunda risklerin tanımlanması, risk yönetim planının oluşturulması ve risk yanıt planının oluşturulması ile yol haritamızı belirlemiştik. İzleme ve kontrol süreçleri ile de sürekli yeni riskler tespit ederek risk yönetimini projenin tamamına yayılan sürekli bir çaba olarak hayata geçirdik. Risk yanıtlarının uygulanması süreci, tanımlanan riskler ortaya çıktıkça, risk yanıt planında belirlenen şekilde ilgili yanıtların hayata geçirilmesini kapsayan bir yürütme sürecidir.

Proje Ekibinin Yönetilmesi : PMP Hazırlık

Proje ekibinin yönetilmesi süreci, PMI süreç haritasında proje ekibinni geliştirilmesi süreciyle doğrudan ilişkili olarak ele alınması gereken bir süreçtir. Aslında proje ekibinin geliştirilmesi sürecinde yaptığımız şey tam olarak projeyi hayata geçirecek bir ekibi elde etmekten ibaretti. Ekip oluşturulurken bu ekibin eğitilmesi, yüksek performans göstermesi gibi hususlar da elbette dikkate alınmak zorundaydı.

İletişimin Yönetilmesi: PMP Proje Yönetimi Süreçleri

İletişimin proje yöneticisinin çalışma süresinin yüzde 90'ından fazlasını tek başına oluşturan, belki de en önemli proje faaliyeti olduğundan sitemizin farklı bölümlerinde defalarca bahsettik. Durum böyle olunca PMP sertifikalı olmak için hazırlanan adayların karşısına iletişimle doğrudan veya dolaylı olarak alakalı bir çok sorunun geleceğini tahmin etmek zor olmasa gerek.

Proje Yönetiminde Kök Neden Analizi

Proje yönetiminde de hayatın kendisinde olduğu gibi karşımıza çıkan her sonucun temelinde, o sonucun ortaya çıkmasına dayanak oluşturan bir kök neden bulunur. PMP sertifikası sınavı da PMI da soru mantığında bu kök nedenlerin ne olduğuyla oldukça ilgilenir. Proje yönetiminde de teslimatlarda veya süreçlerde ortaya çıkan hataların, gerçekleşen veya tespit edilen risklerin, proje yönetim planında belirlenen ile gerçekleşen veriler arasındaki sapmaların kök nedenini analiz etmeye yarayan proje yönetimi tekniğidir

Kalitenin Maliyeti Kavramı Nedir?: PMI Teknikleri

Gerçekleştirdiğimiz projelerde başarmak istediğimiz bütün hedeflerin bir maliyeti olduğu gibi, PMI'a göre temel başarı hedeflerimizden en önemlilerinden birisi olan kaliteye ulaşılması için de belli bir maliyetin var olduğunu kabul etmek gerekir. PMP sertifikası sınavının temeli olan PMBOK'a göre bu kalite maliyeti, kalite ile ilgili çabalardan kaynaklanan doğrudan maliyetler olabildiği gibi bazı dolaylı, ikincil maliyetler de bulunabilir.

Proje Yönetiminde Yedek Analizi

PMP sertifikası sınavına hazırlanırken PMBOK'u incelediğinizde proje yönetiminde yedek analizinin, aktivite sürelerinin tahmin edilmesi, maliyetlerin tahmin edilmesi, bütçenin belirlenmesi, maliyetlerin kontrolü ve risklerin izlenmesi süreçlerinde PMI tarafından kullanılması tavsiye edilen araç ve teknikler arasında olduğunu görebilirsiniz.

Regresyon Analizi Nedir? : PMP Hazırlık

PMP sertifikası sınavında regresyon analizi basit bir anlatımla bir bağımlı değişken ve bir veya daha fazla bağımsız değişken arasındaki ilişkinin analiz edilmesine dayanan bir veri analizi tekniğidir. PMI metodolijisinin temeli olan PMBOK kılavuzuna göre regresyon analizinin proje veya fazın kapatılması sürecinde araç ve teknik olarak kullanılması önerilir.

Yap veya Satın Al Analizi : PMI Araç ve Teknikleri

Yap veya Satın Al Analizi, hangi işin veya üretilmesi planlanan hangi çıktıların kuruluş içi kaynaklar kullanılarak kuruluş içinde yapılması gerektiğini ve hangilerinin dış kaynaklardan satın alınması gerektiğini belirlemek için yapılan bir proje yönetimi analizidir. PMI metodolojisinde tedarik yönetimininin planlanması sürecinde araç ve teknik olarak kullanılması önerilen bir pmp veri analizi tekniğidir.

PMP Sınavı Hakkında Sık Sorulanlar

PMP Sınavı Türkçe mi?

PMP Sınavı Türkçe mi Değil mi? Pmp sınavını hangi dillerde alabilirsiniz? İlk merak edilen konulardan birisi. Hayır, PMP Sınavı soruları Türkçe olarak hazırlanmıyor, ancak sınav öncesinde talep ederseniz PMP sertifika sınavı esnasında Türkçe dil desteği alabiliyorsunuz. Bu da daha çok bir çeviri hizmeti gibi. Yani PMP sınavına Türkçe girseniz bile İngilizce bilmeniz büyük bir avantaj olacak PMP sertifikası alabilmek için.

PMP Sertifikası Geçerlilik Süresi

PMP Sertifikasının geçerlilik süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre dolduğunda sertifikaya sahip olduğunuz süre içinde gerçekleştirdiğiniz proje yönetimi faaliyetleri sonucu topladığınız PDU'larla tekrar sınava girmeden sertifikanızı yenilemeniz gerekir.