Projelerde Zaman Yönetimi

Aileler yarışıyor isimli bildiğim kadarıyla hala gösterimde olan bir yarışma programı var. Tahminimce herkes yarışmanın formatını biliyor olmalı. O yarışmada proje yöneticisinin görevi nedir diye sorsalar, bence en popüler cevap zaman yönetimi olurdu. Proje Yönetimi deyince hep gözünde Gantt şeması canlanır insanların. İş paketlerine atanmış süre tahminleri. Entegrasyon yönetimini proje yöneticisinin birincil görevi olarak kabul edersek, zaman yönetimi de en önemli sorumlulukları listesinde başlarda gelir.

Zaman Çizelgesi Yönetimi Bilgi Alanı temel olarak proje faaliyetlerinin süresini tahmin etmek, bir proje zaman çizelgesi tasarlamak ve çizelgedeki sapmaları izlemek ve kontrol etmekten oluşur diyebiliriz. Proje yönetiminin önemli bir yönüdür çünkü siz de tahmin edersiniz ki yapmakta olduğunuz projeyi, zamanında teslim etmek zorundasınız.

Bu bilgi alanında yer alan 6 süreçten 5'i Planlama Süreç Grubunda yer alırken yalnızca Zaman Çizelgesinin Kontrolü süreci, İzleme ve Kontrol Süreç Grubu'nda yer alır. Bu bilgiyi sınavda karşınıza çıkabilecek şeyler arasında kodlayın.

Bu bilgi alanında yer alan süreçler aşağıdaki gibidir.