Proje Yönetimi Bilgi Sistemi Nedir?

Proje yönetimi bilgi sistemi, proje zaman çizelgesini optimize etmeye, bilgi toplamaya ve bilgiyi dağıtmaya yarayan proje yöneticisine önemli ölçüde yardımcı olan otomatik sistemdir.

Proje dokümanlarını üretmenizi ve takip etmenizi sağlar.  Genellikle yazılımsal sistemlerdir. Proje yönetimi bilgi sistemi projenin gerçekleştirildiği çevrenin bir parçası olduğu için çevresel işletme faktörlerinden birisi olarak değerlendirilebilir. 

Proje yönetimi bilgi sistemi, zaman çizelgesi oluşturma aracı olarak kullanılır, iş atama sistemi, yapılandırma yönetimi sistemi, bilgi toplama ve dağıtma sistemlerine ulaşım sağlar ve diğer otomatik sistemlerle iletişim kurar. Ayrıca anahtar performans göstergelerinin elde edilmesi ve raporlanması da sistemin bir bileşenidir. Konfigürasyon Yönetim Sistemi, Proje Yönetimi Bilgi Sisteminin bir alt bileşenidir. Aşağıdaki süreçlerde araç ve teknik olarak kullanılır.