Kalite Yönetimi Planının Oluşturulması: PMP Sınavı Süreçleri


PMP Sertifikası alma yolculuğunda bilmemiz gereken temel pmp süreçlerinden birisi olan kalite yönetiminin planlanması sürecinde temel hedef, kalitenin proje boyunca nasıl yönetileceğini ve nasıl teyit edileceğini gösteren bir plan oluşturmak, projenin kapsamını, içerdiği riskleri ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak projenin kalite standartlarını tanımlamak ve bu sayede hatalı çıktıların azaltılması ve bu hataların tekrarının engellenmesini sağlamaktır. 

Kalite yönetim planı oluştururken akılda tutulması gereken bir başka husus ise kalitenin maliyetinin sürekli olarak kontrol altında tutulması olmalıdır.

Günlük hayatta aklımızda yer eden kalite algısından kaynaklanan yanlış yönlendirmeler çoğu projenin başarısızlığa mahkum olmasına sebep olabilir. Bizi yanlış yönlendirebilecek bu bilgilerden bir tanesi ise kaliteye sürekli ve etkin bir denetleme ile ulaşılabileceği düşüncesidir. Ancak gerçek şudur ki kalite denetlenmez, kalite planlanır. İyi bir planlama yapıldıktan sonra bu plan dahilinde gereksinimlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol altında tutulur ve gerekirse denetlenir. İyi planlanmamış bir kalite yönetimi, çıktıların üretiminde defolara, tekrar çalışma ihtiyacına, moral, motivasyon düşüşüne, zaman çizelgesinde kaymalara ve artan maliyetlere sebebiyet verir. Kalite Yönetim Planının Geliştirilmesi sürecinin önemli çıktıları Kalite Yönetim Planı ve Kalite Ölçütleridir.

Kalite Yönetim Planı Nedir?

Kalite yönetim planı projenin kalite stratejisinin nasıl uygulanacağını açıklayan proje yönetimi dökümanıdır. Proje yönetim planının 10 alt planından birisidir. Projenin büyüklüğüne göre detaylı veya genel anlatımlı olabilir. Proje yönetim planının oluşturulması görevi proje yöneticisi ve proje ekibine aittir. 


Kalite Yönetiminin Planlanması Sürecinin Girdileri:
Kullanılan Araç ve Teknikler