Projelerde Çatışma Yönetimi - PMP Araç ve Teknikler

Projelerde çatışma, insanların farklılık gösteren çıkarlarından, ilgi alanlarından, hedeflerinden, inanışlarından ve sahip olduğu değerlerden kaynaklanır. Çatışma bir projenin olmazsa olmazıdır. Ne proje yöneticisinin ne de proje ekibinin, PMP sertifikası almak için bilmesi  gereken her şeyi öğrense de çatışmayı sıfıra indirmek veya hiç çatışma yaşamadan projeyi tamamlamak gibi bir opsiyonu yoktur.

Çatışma Yönetimi ise çatışmanın olumsuz etkilerini minimum düzeye indirip, olumlu yanlarını ise maksimize etmek suretiyle çatışmaların çözümlendirilmesine dayanır. Buradan da anlayacağımız üzere çatışmaların bazı olumlu ve olumsuz etkileri bulunur. Olumsuz etkilere örnek olarak, taraflar arası iletişimin bozulması, kişiler arası güvenin sarsılması, ekip ruhunun yara alması gösterilebilir. Ancak çatışmanın projenize olumlu yansıyacak etkileri de olacaktır.

İyi bir çatışma yönetimiyle ortaya çıkarılabilecek olan bu özelliklere örnek olarak ise sorun çözmede ekibin de dahil edilebilmesi, ekibin tamamının aynı fikri ifade etmeye yönelik yatkınlığının bozulması ve ekipten farklı düşünceler çıkmasını sağlaması, alışılagelmiş uygulamaların sorgulanması sayılabilir.

Çatışma yönetimi proje yaşam döngüsünde;