Niceliksel Risk Analizinin Yapılması : PMP Süreçleri

Projenin riskleri ortaya çıkarıldıktan ve niteliksel bir risk analizi yapıldıktan sonra, niceliksel bir risk analizi yapılmasına da ihtiyaç duyulabilir. Niteliksel risk analizi bütün projelerde uygulanması gereken bir süreçken niceliksel risk analizi projenin ve riskin özelliğine göre her zaman uygulanmayabilir. Daha çok büyük ölçekli ve kompleks projelerde hayata geçirildiği söylenebilir. Uygulandığı taktirde ise daima niteliksel risk analizi sürecinin ardından yapılmalıdır. PMP sertifika sınavında niceliksel risk dendiğinde aklımıza sayıların gelmesi gerekir.
Niceliksel risk analizi, risklerin proje hedefleri üzerinde sayısal olarak etkisinin ne olduğunu anlamak ve etkili risk yanıtları planlayabilmek amacıyla bu riskleri öncelik sırasına koymayı amaçlamaktır.

Niceliksel risk analizinde temel olarak odaklanmamız gerekecek şey her şeyi sayısallaştırmak olacaktır. Niteliksel risk analizi sürecinde önceliklendirilen ve olasılık - etki boyutları niteliksel olarak tahmin edilen öncelikli risklerin gerçek rakamları bu süreçte belirlenir. Örneğin niteliksel analizde bir riskin mali etkisine 10 üzerinden 5 puan verilmişse, niceliksel analiz sürecinde bu etkinin kaç dolar olduğundan bahsetmemiz gerekir.

Süreç Sonunda Güncellenen Belgeler
  • Risk Raporları
Sürecin Girdileri
Araç ve Teknikler
İlginizi çekebilecek diğer proje yönetimi yazıları: