Proje Yönetiminde Aktif Dinleme

PMP araç ve teknikleri arasında yer alan ve kişilerarası beceriler arasında kategorilendirilen aktif dinleme tekniği, anlaşılmayı olumsuz yönde etkileyen engelleri tanımlamayı, açıklığa kavuşturmayı ve onaylamayı, anlamayı ve ortadan kaldırmayı içeren aktiviteler bütününü ifade eder. PMP sınavına hazırlanırken üç farklı proje yönetimi sürecinde araç ve teknik olarak karşılaşacağınız bir süreçtir.

Proje yöneticisi projenin paydaşlarını veya proje ekibini dinlerken PMI metodolojisinde belirtilen aktif dinleme araçlarını kullanarak dinlemeyi etkinleştirmeli ve karşı tarafa onları dinlediğini hissettirmelidir. Bir anlatma dinleme döngüsünüde anlatıcının anlattığı bilgiyi dinleyicinin anlamasını engelleyen bir takım bariyerler bulunur. Bu bariyerler hepimizin tahmin edebileceği, günlük hayatımızdaki iletişimlerimizde de karşılaştığımız engellerdir.

Aktif Dinlemeyi Engelleyen Bariyerler:

Dinleyicinin önyargılı olması, dalgın olması, dinleyicinin sabit fikirli olması, dinleyicinin anlatılandan çok anlatıcıya odaklanması, dikkat dağınıklığı, yorgunluk, anlamaktan çok sınıflandırmaya çalışmak aktif dinlemeyi engelleyen bariyerlere örnek olarak gösterilebilir.

Aktif Dinlemenin Araç ve Teknik Olarak Kullanıldığı Süreçler