Proje Yönetiminde Veri Gösterimi Teknikleri

Veri gösterimi teknikleri PMP metodolojisinde ne anlama gelir? Daha önce proje yönetimi süreçlerinde kullanılması gereken verilerin toplanması için ve analiz edilmesi için PMP sertifikasına temel oluşturan PMI metodolojisinde yer verilen araç ve tekniklere değinmiştik. Şimdi de bir başka pmp araç ve teknik gruplandırması olan veri gösterimi tekniklerinin neler olduğundan bahsedeceğiz.

Hedeflenen proje objektifine uygun bir şekilde toplanan ve analiz edilen verilerin, üst yönetimin, paydaşların ve proje ekibinin kullanımına sunulmak üzere gösterimini yapmak için kullanılan araç ve tekniklerdir.

Proje Yönetiminde Kullanılan Veri Gösterimi Teknikleri

 • İlişki Diyagramları
 • Sebep Etki Diyagramları
 • Kontrol Grafikleri
 • Akış Diyagramları
 • Hiyerarşik Çizelgeler
 • İş Kırılım Yapısı
 • Histogramlar
 • Mantıksal Veri Modeli
 • Zihin Haritalandırma
 • Olasılık ve Etki Matrisi 
 • Saçılım Diyagramları